Srinagar

 Gulmarg

Pahalgam

Sonmarg

Dal Lake

Mughal Gardens

Wular Lake